Naše příroda, ročník 2016, číslo 5

V předminulém čísle jsme vás zvali na Velkou Homolku u Vimperka. Návštěvu této zajímavé, avšak nevelké lokality lze dobře spojit s nedalekou naučnou stezkou Sudslavický okruh. Zatímco Homolka je co se zájmu přírodovědců i turistů týče místem poměrně novým, přírodní rezervace Opolenec, kterou Sudslavický okruh zpřístupňuje, patří naopak z obou těchto hledisek k pošumavské klasice.Text a foto: Jan Moravec


Pošumaví nejspíš není oblastí, kam byste zamířili, hledáte-li kras. Chyba! Pošumavský kras sice není souvislý ani plošně rozsáhlý, rozhodně však jde o lokality zajímavé. Jedním z krasových ostrůvků šumavského podhůří je právě vrch Opolenec nad pravým břehem Volyňky severně od Vimperka. A je krasem se vším všudy – s pozůstatky po těžbě a zpracování vápna, cennou vápnomilnou květenou a dokonce i krasovou jeskyní. K legendám pošumavské ochrany přírody patří pánové Nauš a Záveský. Aleš Záveský byl prachatický učitel, dobrovolný strážce ochrany přírody a jeden z průkopníků ekologické výchovy, který mimo jiné inicioval založení nejstarší „školní přírodní rezervace“ v Evropě (1967). Nadšený mineralog (a též botanik a ornitolog) Bohuslav Nauš byl na Prachaticku inspektorem státní ochrany přírody.


Začátek naučné stezky
u Sudslavické lípy

« Návrat zpět »