Naše příroda, ročník 2017, číslo 3

Naše horské a skalní oblasti skrývají spoustu kamenných hříček – přírodních výtvorů, kterým lidská obrazotvornost dala více či méně přiléhavé pojmenování. Zejména při vycházkách některým z proslulých pískovcových skalních měst v severních a východních Čechách se tak setkáme s útvary nazvanými podle rozličných zvířátek, pohádkových bytostí, známých osob nebo zcela smyšlených postaviček. Působivé a mnohde i majestátní jsou také rozličné skalní kuriozity, jakoby zasazené do „chrámu přírody“.Text a foto: Jan Vítek


Ve Skalním chrámu vyhrával flašinet

Asi nejimpozantnější Skalní chrám je součástí Adršpašsko‑teplických skal na Broumovsku a jeho prohlídka bývá součástí vycházkového okruhu Teplickým skalním městem. Směřují k němu soutěsky Velkého a Malého chrámového náměstí, které končí pod mohutnou Chrámovou stěnou, protnutou úzkou průrvou Skalního chrámu. Jeho klenba, zvaná též Gotický dóm, je téměř padesát metrů dlouhá i vysoká a nechybí tam ani Kazatelna a Monstrance. Návštěvníky už v hloubi 19. století vodil dovnitř průvodce vybavený hořící loučí a chrámovou atmosféru se tu místo varhan snažil navodit vyhrávající flašinet… Skalní chrám je nyní volně přístupný, ale v posledních letech tu počátkem jara dostává před turisty přednost párek sokola stěhovavého, hnízdící ve skalní dutině Chrámové stěny. Během zahnízdění je proto příslušná část turistického okruhu Teplickým skalním městem uzavřena.


Chrámová stěna v Teplických skalách rozpolcená Skalním chrámem

« Návrat zpět »