Naše příroda, ročník 2017, číslo 3

Visí v nejtemnějším koutě u stropu a shůry vás pozoruje všema svýma očima, zatímco vy o ní nemáte nejmenší tušení. Když ji však z rozjímání vyrušíte, dostane amok. Třesavka velká. Novodobý vetřelec, který se do lidských sídel nastěhoval za teplem a pestrým pavoučím bufetem. A jak se zdá, tenhle luxus nehodlá jen tak opustit.Text: Alena Říhová / Foto: David Říha


(Ne)vítaná návštěva

Dlouhonohá pavoučí dáma, nepůvodní třesavka velká (Pholcus phalangioides), k nám byla zavlečena ze Středomoří již koncem minulého století, ale rozšířila se teprve v novém miléniu. Jako teplomilný synantropní druh proniká do vyhřívaných lidských sídel v teplejších oblastech země, odkud vytlačuje naše původní pavouky (např. pokoutníky nebo třesavku sekáčovitou). Ačkoliv většina hospodyněk pavouky vnímá jako nohatou havěť a z domu je rázně vyprovází (pozor, synantropní teplomilné druhy venku přežijí jenom při teplotě vzduchu nad deset stupňů Celsia), my je respektujeme. Vždyť jsou to živí tvorové, kteří mají, stejně jako my, své místo na Zemi. A snad právě proto máme to štěstí pozorovat neobyčejné životní příběhy dlouhonohých exotických krásek, třesavek velkých. Ostatně právě ony, milé hospodyňky, jakožto nelítostní predátoři vaši domácnost od ostatních pavouků osvobodí za vás.


Většina pavouků kořist paralyzuje jedem. Třesavky
ho mají méně účinný, proto ji spoutají
vláknem.

« Návrat zpět »