Naše příroda, ročník 2017, číslo 3

Zásmucká bažantnice je zhruba dvacetihektarový lesní celek na severozápadním okraji Zásmuk, městečka na pomezí Polabí a Posázaví jihovýchodně od Prahy. Každého návštěvníka tu v první řadě upoutají mohutné duby. Ty nejstarší mají více jak 250 let. Obora vznikla v průběhu 17. stol. Po polovině 20. stol. stejně jako celý rozlehlý zásmucký zámecký komplex pustla a až nyní se opět stává po zásluze oblíbeným vycházkovým místem i jednou ze zásmuckých „atrakcí“. Mimo jiné zásluhou místní základní organizace Českého svazu ochránců přírody, která zde od roku 2003 dosazuje mladé duby z vlastní lesní školky, zajišťuje lepší podmínky pro přežití různých živočichů (např. ponecháním některých padlých kmenů), zajistila ošetření některých stromů a využívá prostor i pro různé vzdělávací aktivity. Ona je podepsána i pod naučnou stezkou, vybudovanou v roce 2014 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.Text: Jan Moravec


 Naučná stezka Zásmuckou bažantnicí

« Návrat zpět »