Naše příroda, ročník 2017, číslo 4

Podmanivé kouzlo romantického duchu Karpat vyzařuje z celého Slovenska asi nejvíce Velká Fatra – hory, jejichž nitro si nepodmanil turistický průmysl s lanovkami, sjezdovkami a drahými hotely. Krásy a půvaby těchto rozlehlých hor jsou bez batohu se spacákem a karimatkou dosažitelné jen v omezené míře. Jednodenní túry jsou tu dlouhé a neefektivní, takže je dobré se po náročném výstupu nahoře v kopcích zdržet a přespat.Text a foto: Martin Janoška


Velká Fatra má srovnatelnou nadmořskou výšku jako Krkonoše, to je však jediné v čem jsou si tyto hory podobné. Velká rozloha, málo rekreačních center a chat, chybějící lanovky a dlouhé nástupy do hor činí z Velké Fatry oázu nedotčené a divoké přírody. Z toho důvodu také byla prohlášena v roce 2002 za národní park. Vícedenní přechody Velké Fatry patří ke klasickým dálkovým túrám v zemi našich východních sousedů. Spát se dá v horských chatách, většina tuláků však dává přednost volné přírodě nebo noclehům na salaších. Správa národního parku určila několik míst, kde se jednodenní bivakování a táboření toleruje. To se ale člověk nesmí bát medvědů, kterých se po Velké Fatře potuluje opravdu hodně. Na výskyt hnědých huňáčů dokonce upozorňují výstražné tabule s informacemi, jak se chovat při setkání s touto šelmou.


Národní park Velká Fatra

Vznikl v roce 2002 na rozloze 403,71 km2. Na jeho území převládají lesy (88 % plochy), hřebenové partie jsou však převážně odlesněné. Západní a jižní okraj hor lemují bizarní vápencové masivy prostoupené dlouhými krasovými dolinami. Velké zastoupení vykazují převážně bukové pralesy s hojným výskytem tisu. Rozsáhlé lesy Velké Fatry jsou domovem velké populace medvěda hnědého.


Pěšky z jihu

Obvyklým nástupním místem do hor z jižní strany je Harmanecká dolina. Prochází tudy silnice první třídy i železnice, spojující Banskou Bystricu s Žilinou. Trať tu vede vysoko ve skalnatých srázech nad dolinou a v tunelech vytváří velkolepé oblouky, díky nimž nabírá potřebnou výšku. Převýšení na trati činí 350 m a celková délka tunelů úctyhodných 12 km. Jízda vlakem je tedy nevšedním zážitkem. Bohužel, dnes už tudy jezdí pouze rychlíky, které ve stanicích nad Harmaneckou dolinou nezastavují a je třeba sem dorazit po silnici, například autobusem MHD z Banské Bystrice.


Harmanecká dolina

« Návrat zpět »