Naše příroda, ročník 2018, číslo 4

Do zoo všichni míříme za vzácnými zvířaty, která v naší přírodě nikdy nepotkáme. Každá jich chová na stovky a vystavuje nám je na odiv. A tak si tu málokdo všimne spousty „domácích“ volně žijících tvorů, které v zoo zkrátka nečeká. Není divu. Mnozí ze zvířecích poutníků se totiž tajně skrývají v zapomenutých zákoutích. Když se ale podíváte pozorněji, zjistíte, že někteří z nich se procházejí po cestách přímo mezi vámi a pár se jich zabydlelo dokonce ve výbězích exotických druhů a teď s nimi sdílejí lože i svačinu. Ačkoliv některé v zoo volně žijící druhy jsou i v naší přírodě běžné a odskočily si sem jenom na návštěvu, jiné v přírodě hojné kdysi bývaly, ale dnes jsou ohrožené a hledají azyl.Text: Alena Říhová / Foto: David Říha


V areálu zoologických zahrad si nejspíše všimnete ptáků. Ti si sem kdykoliv zalétnou pro něco dobrého na zub a nezdráhají se vymámit svačinu přímo od návštěvníků. Někteří se dokonce plánují zdržet déle, proto zabydlí prima koutek, nejlépe i s bufetem, kde si postaví hnízdo. No a kdyby je pobyt přece jen omrzel, mohou kdykoliv zamávat křídly a ufrnknout pryč. Snad proto jich tu potkáváme nespočet.

Velmi vstřícně a laskavě k volně žijícím tvorům přistupuje např. pražská zoo. Zvířecím hostům nabízí pomocnou ruku a návštěvníky o nich informuje formou naučných tabulí. Zoologa ve vedení rozhodně nezapře. Prakticky celoročně tu pobývá kupříkladu kachna divoká, slípka zelenonohá, volavka popelavá, kvakoš noční, kavka obecná, ale i drobní pěvci – např. vrabci (domácí i polní), pěnkava obecná, červenka obecná nebo sýkory (koňadra a modřinka). Nabídnuté budky kromě ptáků rádi zabydlují i netopýři. Opylovači a brouci zase luxusní hmyzí hotely. Kolem vody se s oblibou proletují vážky, ale najdeme tu i mnohé žáby. Na suchých svazích se zase rády vyhřívají ještěrky a hadi.


Kvakoš noční den proklimbá, zato noc ho promění v lovce a straší u pelikánů

« Návrat zpět »