Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

Na tuto otázku odpoví většina občanů České republiky pravděpodobně zcela jednoznačně – politici! Ale kromě této těžko definovatelné skupiny živočichů, u nichž je sání krve přece jen spíše obrazným příměrem, existuje v naší fauně celá řada tvorů, pro něž je krev skutečně jediným zdrojem potravy.Kdo nám pije krev?

Text a foto: hana a Vladimír Motyčkovi

Tito hematofágní – nebo chcete- li česky krevsající – živočichové se museli zvláštnímu druhu potravy pochopitelně značně přizpůsobit. Celý proces příjmu krve jako potravy je možné rozdělit do tří fází – nejprve musí parazitický živočich svého hostitele vyhledat, pak se dostatečně nasát a nakonec krev co nejúčinněji strávit. Ani jedna z těchto fází není pro parazita jednoduchá a většinou ani bez nebezpečí...


Komár pisklavý patří k našim nejhojnějším druhům komárů / Foto: Vladimír Motyčka

« Návrat zpět »