Naše příroda, ročník 2011, číslo 2

V našich vodách se opravdu v poslední době objevil poměrně velký zástupce řádu hlodavců a většinou se nejedná ani o bobra evropského (Castor fiber) ani o ondatru pižmovou (Ondatra zibethica). Tím tak trochu tajemným zvířetem je ve skutečnosti nutrie říční (Myocastor coypus).Nutrie – staronový obyvatel našich toků

Text a foto: Marek Velechovský

V našich vodách se opravdu v poslední době objevil poměrně velký zástupce řádu hlodavců a většinou se nejedná ani o bobra evropského (Castor fi ber) ani o ondatru pižmovou (Ondatra zibethica). Tím tak trochu tajemným zvířetem je ve skutečnosti nutrie říční (Myocastor coypus). Jak ale spolehlivě rozlišit bobra, ondatru a nutrii? Všechny tři druhy se totiž v naší přírodě skutečně vyskytují. Bobr je naším jediným původním druhem z této trojice. Velice dobře ho poznáme podle silného, vodorovně zploštělého lysého ocasu a velikosti těla až jeden metr...


Nutrie na břehu Labe u Nymburka / Foto: Marek Velechovský

« Návrat zpět »