Naše příroda, ročník 2011, číslo 6

Severozápadně od Plzně směrem k Tachovu, Mariánským Lázním a Karlovým Varům se rozprostírá drsná a opuštěná krajina Tepelské vrchoviny. Chybí v ní města, průmysl, kvalitní silnice i věhlasné turistické cíle, za nimiž by se hrnuly davy lidí. Podmanivou krásu této tiché a mystikou zavánějící krajiny umocňují osamocené kopce, vystupující jako svědkové dávných časů nad okolní náhorní pláně.Magické kopce Tepelské vrchoviny

Text a foto: Martin Janoška

Pověstmi opředená Podhora Téměř magický vzhled má v řídce osídlené krajině okolo Mariánských Lázní pověstmi opředený Podhorní vrch (847 m) – nejvyšší bod Tepelské vrchoviny. Místně se mu říká zkráceně Podhora a obyvatelé z okolí jej dokonce kdysi považovali za nejvyšší vrchol Čech.


Vyhlídka z Vlčí hory na krajinu Tepelské vrchoviny

« Návrat zpět »