Naše příroda, ročník 2014, číslo 5

Každý pedagog ví, že děti jsou základem jeho práce. Hledá možnosti ke zdokonalení své činnosti a snaží se v dětech upevnit morální zásady i vědomosti pro jejich budoucí život. Úkolem každého učitele je připravit pro děti přátelské a příjemné prostředí. W. A. Ward říká: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“Environmentální výchova v zážitkové pedagogice

Text: Michal Šulgan / foto: Michal Šulgan, Jan Trlica


1. Environmentální výchova

V dnešní uspěchané době nám často chybí dotek s přírodou. Každý z nás je obklopen jiným prostředím, ve kterém od narození vyrůstá. Environmentální výchova umožňuje člověku nahlédnout do jeho vnitřního světa, dokáže v něm utvářet pozitivní hodnoty a vztah k přírodě svého domova. Je to cesta k poznání sebe sama.


Dotek je jeden z nejsilnějších zážitků, které si uchováme

« Návrat zpět »